Årsmøte innkalling 9. februar 2022 kl. 20:00 på Grevlingen skole.

Meeting of volunteers

Vanlig årsmøtesaker i henhold til loven. Ta kontakt med valgkomiteen ved innspill på kandidater til styremedlemmer, kontrollutvalgsmedlemmer m.fl.

Forslag sendes inn senest 25. januar 2022 ut fra vedlagte mal.

En uke før legges det ut samtlige årsmøte dokumenter.

Sett av tid til det viktige arbeidet for evaluering og videre utvikling av håndballklubben. Trener- og lagledere og andre ildsjeler/interesserte inviteres i forkant av årsmøtet fra kl. 18:00 med servering. Viser til innhold i innkallingen

Vel møtt.

Hjelp oss å dele dette innlegget