Innkalling til ÅRSMØTE for Son Håndballklubb

årsmøte sonhk

Tid: Onsdag 14. februar 2018 kl. 19.00 – 21.00
Sted: Grevlingen skole og kultursenter, Sonsveien 55, 1555 Son

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet skal være oversendt styret til klubbens offisielle epostadresse senest to uker før årsmøtet innen 1. februar.

Saksliste med vedlegg i henhold til Son HK sin lovnorm, §11 Årsmøtets oppgaver. Saksliste gjøres tilgjengelig for alle klubbens medlemmer på våre hjemmesider http://www.sonhk.no senest en uke før årsmøtet 7. februar 2018.

Last ned dokumentenene nedenfor:

Innkalling til Årsmøte Son Håndballklubb 14.02.2018

Styrets årsberetning 2017

20180207 Gruppemelding samlesett med alle lag 17 sider til årsmøte 20180214

Årsregnskap Son Håndballklubb 2017

revisors beretning

Lovnorm Son HK Forslag til oppdatert lov årsmøte 2018

Valgkomiteens innstilling til SHK styre 2018

Organisasjonsplan 2018

Son Håndballklubb, Rogneveien 2, 1555 Son
Telefon: 93439605, epost: son@ronhandball.no

Hjelp oss å dele dette innlegget