Lovnorm Son HK_forslag til årsmøtet 2019_endring av valgperiode for styret