Son HK treningstider 2021-22 (barn)

Håndball er lek med ball med mye skudd mot mål, blokkeringer og redninger. Samspill og sosial fellesskap er også sentrale ferdigheter i hall og i sand på sommeren. Klikk deg videre for å lese hvilke barnegrupper som trener på hvilke tider og på hvilke steder. Ta kontakt med trenere som er oppført i oversikten for […]

Våre lag oppsummerer 2018

I anledning årsmøtet som ble avholdt 13. februar, skrev alle lagene det vi i klubben kaller for gruppemeldinger. Der kan dere lese om hvert av lagenes opplevelser i året som har gått siden fjorårets årsmøte. Mye fin lesing, og vi kan bare gratulere lagene, deres trenere, lagledere og foreldre for en fantastisk innsats. Vi er […]