Årsmøte innkalling 9. februar 2022 kl. 20:00 på Grevlingen skole.

Vanlig årsmøtesaker i henhold til loven. Ta kontakt med valgkomiteen ved innspill på kandidater til styremedlemmer, kontrollutvalgsmedlemmer m.fl. Forslag sendes inn senest 25. januar 2022 ut fra vedlagte mal. En uke før legges det ut samtlige årsmøte dokumenter. Sett av tid til det viktige arbeidet for evaluering og videre utvikling av håndballklubben. Trener- og lagledere […]

Son HK treningstider 2021-22 (barn)

Håndball er lek med ball med mye skudd mot mål, blokkeringer og redninger. Samspill og sosial fellesskap er også sentrale ferdigheter i hall og i sand på sommeren. Klikk deg videre for å lese hvilke barnegrupper som trener på hvilke tider og på hvilke steder. Ta kontakt med trenere som er oppført i oversikten for […]

Våre lag oppsummerer 2018

I anledning årsmøtet som ble avholdt 13. februar, skrev alle lagene det vi i klubben kaller for gruppemeldinger. Der kan dere lese om hvert av lagenes opplevelser i året som har gått siden fjorårets årsmøte. Mye fin lesing, og vi kan bare gratulere lagene, deres trenere, lagledere og foreldre for en fantastisk innsats. Vi er […]