Grevlingen Flerbrukshall

Son Håndballklubb - Hjemmearena

Grevlingen idrettsanleg

Grevlingen Flerbrukshall

Om Grevlingen Flebrukshall

Vår hjemmearena er Grevlingen Flerbrukshall. Her er det fra oktober 2020, to haller, den nye hallen i øst og den opprinnelige hallen i vest. Bildet er av den opprinnelige hallen i vest. Den østlige hallen er direkte knyttet til denne. Klubben disponerer også treningstid i Vestby Arena for spillere fra 12-13 år og oppover, i tillegg til treninger utenfor Vestby kommune som følge av samarbeid med klubber i Moss / Rygge.

Address:

Sonsveien 53, 1555 Son

Grevlingen svømmehallen

Om svømmehallen

Svømmehallen er åpen for publikum 2 kvelder i uken, og på dagtid i helgene i perioden 1. September – 31. Mai. Svømmehallen har ordinære åpningstider i skolens høstferie (uke 40) og vinterferie (uke 8).
Jul/nyttår: stengt fra siste skoledag før jul til første skoledag etter nyttår. Påske: stengt fra og med lørdag før palmesøndag. Pinse: stengt fra og med pinseaften. Sommerstengt fra 1. Juni til 31. August.

For mer informasjon om åpningstider se:
https://www.vestby.kommune.no/svoemmehall.521245.no.html

Top view of swimming pool

Grevling Flerbrukshall