Informasjon om smittevern

Innkalling til Årsmøte for Son Håndballklubb 2019_v2

Smittevernveileder for Son HK under covid19-utbruddet 2020

Son Hk følger NHF og FHI sine retningslinjer. Vi har laget instruks til trenere/lagledere/koronavakter i tillegg til en samtykke erklæring for smittevern. Dette ligger vedlagt nedenfor. På «min idrett» kan dere svare JA på erklæringen, slik at trenere og lagledere ser at dere har forpliktet dere til å følge reglene.

Klubbens ansvar:

Son HK er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dette krever et godt samarbeid mellom trenere/instruktører/frivillige, deltakere, foresatte og andre som er tilknyttet aktiviteten. Alle har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under covid-19-utbruddet.

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

1. Syke personer skal holde seg hjemme

2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold

3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

På klubbens treninger

På treninger, anbefales det samling av maksimalt 20 personer i en gruppe og avstand på minst 1 meter. Dette gjelder både innendørs og utendørs. Flere slike grupper av maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. Trener/lagleder bør der det er mulig inndele deltakerne i faste grupper og fortrinnsvis samle deltakere som omgås i andre sammenhenger, for eksempel ved å sette sammen grupper fra samme lokalmiljø, skolekrets eller lignende.

Det er mulig for flere grupper à 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal samtidig. Det er da en forutsetning at treningsarealet er av en slik art at gruppene kan holdes adskilt under hele økten samtidig som man kan holde minst 1 meters avstand innen hver gruppe. Dette innebærer også at aktiviteten organiseres slik at gruppene kommer og går til ulike tider for å forhindre trengsel. Treningssentre har inntil videre et forskriftsfestet forbud mot å holde åpent. De samme hensyn som begrunner forbudet, vil også gjelde for idrettslagenes egne styrkerom e.l. Det anbefales derfor at styrkerom og lignende også holdes stengt inntil videre. Vektløfting og liknende idretter som ikke kan utføres uten vekter kan ha tilgang til nødvendig utstyr for å gjennomføre trening.

I garderoben

Bruk av garderober i idrettshaller er inntil videre forbudt. Hensikten med dette er å unngå situasjoner og områder der det er utfordrende å ivareta tilstrekkelig avstand mellom personer. For å sikre at god håndhygiene kan ivaretas, anbefales det likevel at toaletter og muligheter for håndvask tilknyttet garderober gjøres tilgjengelig, selv om ytterligere bruk av garderoben til skifting av klær/utstyr, dusjing mv. ikke er tillatt.

Smitte via bruk av felles utstyr

Selv om enkelte studier viser at viruset kan påvises på flater og gjenstander fra timer til dager, er det usikkert i hvilken grad viruset er levedyktig og dermed i stand til å gi sykdom. For felles utstyr som er mye i kontakt med hender/ansikt kan det vurderes om det er behov for rengjøring etter bruk/mellom hver økt. Så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyret, vil risikoen for indirekte smitte være svært lav. Dette betyr at man kan bruke felles ball i idretter som innebærer dette, også når ballen kastes med hendene. Håndhygiene bør utføres ved starten og avslutningen av økten/aktiviteten. Deltakere bør oppfordres til å ikke ta seg til ansiktet mens man bedriver aktivitet med felles ball. Felles baller med glatt overflate bør vaskes etter endt aktivitet (vanlige rengjøringsmidler kan benyttes).

Nedenfor sjekkliste for godt smittevern, samt link til helsedirektoratet informasjon om smittevern for idretten og Håndballforbundets informasjon om retningslinjer for organisert idrett.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/innledning

https://www.handball.no/nyheter/2020/05/handballens-egen-veileder-for-smittevern/?fbclid=IwAR2-ZV1geEdCY3XwJreIQh_9aNbpR-2ddH1TyVoGp7rcEuN1-1ulP3Ku_fA

Hjelp oss å dele dette innlegget