Son-HK-KORONA-instruks-for-trenere-lagledere-og-KORONAVAKTER-20200519-styrevedtak