Kan komme ny hall i 2019

grevlingen

Ny idrettshall i Son koster trolig 76 millioner kroner og kan stå klar i 2019.

Det kommer frem i handlingsprogrammet og budsjettet til Vestby Kommune. Rådmann Sjur Authen la frem dette nylig og skriver mer om idrettshallens innhold.

Kommunen ser for seg et komplett flerbruksanlegg med følgende innhold: Tribuneanlegg over lagerrom, dobbelt sett garderober og Authen skriver at kostnadene er estimert til 75,8 millioner kroner. Vestby kommune regner og med å få et tilskudd på 10,3 millioner kroner i spillemidler.

Authen tror anlegget vil være klart om halvannet år, i mars 2019.

Dette er ord idrettsrådets leder Arild Kristiansen setter pris på. Til Vestby Avis sier han dette.

Idretten kom jo med utspillet. Idretten i Son har lagt skisser og planer på bordet og ønsker dette realisert så fort som mulig. Det er store utfordringer i Grevlingen i dag. Først og fremst er det garderobekapasiteten. I dag benytter de som driver i hallen og svømmehallen samme garderober, sier Kristensen, som synes det har vært en god prat med eiendomsavdelingen til kommunen så langt.

Det var i slutten av forrige uke at rådmann Sjur Authen la frem sitt forslag til handlingsprogram og budsjett i Vestby kommune for perioden 2018 til 2021. Nå blir det opp til politikerne å gå gjennom det og så komme med sine innspill.

Budsjettet og handlingsprogrammet skal først opp til politisk behandling i formannskapsmøtet mandag 27. november, og så blir det endelige avgjørelsen tatt i kommunestyrets møte mandag 11. desember.

Hjelp oss å dele dette innlegget