shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : kr 0
View Cart Check Out

Nye Grevlingen

Nye Grevlingen Flerbrukshall

Den 5. desember i 2016 var en gledens dag, fordi Vestby Kommune vedtok å bygge ny hall.

Son Håndballklubb foreslår en ny idrettshall på østsiden, bak dagens hall, hvor ny og gammel hall knyttes sammen med en bred passasje.

Forventet byggestart vil være i løpet av første halvår 2019.

Dette uttaler prosjektleder, Hans Ola Krog, i Vestby kommune til Moss Avis den 14. august 2018. Videre sier han at forventet ferdigstillelse er første halvår 2020.

Her er en oppdatert tegning av hallen fra forprosjektet. Foto: Vestby Kommune

Kommunen ser for seg et komplett flerbruksanlegg med tribuneanlegg over lagerrom og dobbelt sett garderober. Kostnadene er estimert til 75,8 millioner kroner og Vestby kommune regner med å få et tilskudd på 10,3 millioner kroner i spillemidler.

Dette er ord idrettsrådets leder Arild Kristiansen setter pris på. Til Vestby Avis sier han dette.

Idretten kom jo med utspillet. Idretten i Son har lagt skisser og planer på bordet og ønsker dette realisert så fort som mulig. Det er store utfordringer i Grevlingen i dag. Først og fremst er det garderobekapasiteten. I dag benytter de som driver i hallen og svømmehallen samme garderober, sier Kristensen, som synes det har vært en god prat med eiendomsavdelingen til kommunen så langt.

Hanne Skogli, leder i Son Håndballklubb sier at den nye hallen vil ha mye å si for håndballklubben – Som vi vet, så skaper anlegg aktivitet. Vi vil også få bedre kapasitet til å utvide og gjøre noe med rekruttering. Det er fortsatt stor befolkningsvekst, og det vil være flere og flere barn som vi vil ha mulighet til å rekruttere. Vi bruker allerede Vestby arena mye, så hvis vi heller kan konsentrere oss om å holde treninger lokalt i den nye hallen, så har det mye å si, avslutter Skogli.