NYE GREVLINGEN FLERBRUKSHALL

SON Håndballklubb

5. desember i 2016

Var en gledens dag, fordi Vestby Kommune vedtok å bygge ny hall.

Son Håndballklubb foreslo en ny idrettshall på østsiden, bak dagens hall, hvor ny og gammel hall knyttes sammen med en bred passasje.

Illustrasjon Grevlingen øst

Nye Grevlingen Øst er snart klar

Hallen er klar til bruk fra og med 5. oktober, og Son Håndballklubb gleder seg til at våre lag, spillere, trenere og foreldre, kan ta i bruk den nye hallen.

Den nye hallen ligger øst for den opprinnelige, og er direkte tilknyttet denne.

Vi benytter også anledningen til å takke Vestby Kommune, ved prosjektleder, Hans Ola Krog, med den nye hallen. Vi skal gjøre vårt for å ta godt vare på den.

Illustrasjon av Grevlingen vest hall