Smittevern ved Håndballkamper i regi Son Håndballklubb

Smittevern Covid-19

Begrenset adgang til idrettshallen

Kommunelegen i Vestby kommune har bestemt at det ikke skal være tilskuere i kommunens anlegg under kamper. Garderober i hallene er foreløpig stengt.

Spillere, trenere, lagledere, dommere, sekretariat, en person til å filme for hvert lag, sjåfører og andre med kontroll- eller renholdsoppgaver for hjemmelaget har adgang. 1-meter-regelen gjelder under hele oppholdet i hallen, med unntak for spillere under oppvarming og spill. Alle skal benytte håndsprit når de kommer i hallen og før de forlater hallen. Det skal føres liste med navn og telefonnummer over alle som er i hallen under et arrangement.

Vi ber alle våre besøkende lag om å overholde reglene og begrense antallet sjåfører til det som er helt nødvendig. Dersom noen ønsker å filme kampen, ber vi om at dette er en av sjåførene.

Hjelp oss å dele dette innlegget