Styret kaller inn til Årsmøte

Styret Son Håndballklubb

Innkalling til årsmøte for Son Håndballklubb

Tid: Onsdag 12. februar 2020 kl. 20:00

Sted: Grevlingen skole, Sonsveien 55, 1555 Son

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styret senest 29. januar 2020.

Sakene kan sendes til son@ronhandball.no

Saksliste i henhold til Son Håndballklubb sin lovnorm, §11 Årsmøtets oppgaver:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede. For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, f.eks. skyldig kontingent. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Årsmøtet er åpent for alle inklusiv presse hvis ikke annet blir bestemt. Fremmøtte skriver seg på liste ved ankomst og sier fra om de evt. forlater møtet før slutt.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle årsmelding.
 5. Behandle regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent for neste kalenderår.
 8. Vedta budsjett.
 9. Behandle organisasjonsplan.
 10. Foreta valg

Vel møtt til en trivelig kveld med tid for refleksjon over klubbens videre utvikling.

Med hilsen

Styret for Son Håndballklubb

Erling Thorsen

Styreleder

NB! Årsmøtet blir innledet med formøter:

Trener og lagledermøte kl. 18-20 med følgende agenda:

 1. 18-19 Trener og lagledermøte med pizza mm.
 2. 19-20 Oppdelt trenermøte og lagledermøte i hvert sitt møterom.

Dernest rett på årsmøte.

FLERE NYHETER

Hjelp oss å dele dette innlegget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email