Årsregnskap-Son-HK-2019-sendt-ut-per-20200205-sammen-med-sakslisten-en-uke-før-1