Valgt-revisors-beretning-2019-for-Son-HK-til-årsmøte-20200212-EngesethRømming-1