Voksenaktiviteten i Son

Voksenaktiviteten i Son

SON Håndballklubb - lavterskel tilbud for voksne

tilbud for voksne

Voksenaktiviteten i Son er et lavterskel tilbud for voksne hvor vi har Grevlingen flerbrukshall til rådighet på mandager kl. 20:30 – 22:00.

Vi driver med alle mulige slags idretter, fotball, innebandy, volleyball, basketball mm. Ingen forventninger til ferdigheter. Her er det fokus på å ha det moro sammen med ulike aktiviteter.

Du må bli medlem av son håndballklubb dersom du ikke allerede er medlem. Siden voksne må betale leie til Vestby kommune, blir leieutgiftene fordelt etter hvor mange vi blir (selvkost prinsippet).

“VAS – Voksenaktiviteten i Son” har egen Facebook gruppe med 150 medlemmer. Bare å søke oss opp for å følge med på hva som skjer.

Vi har plass til flere, så bli med da vel!

herre trener son hk

Kontaktperson